Çevik Şirket

Email

bilgi@ceviksirket.com

Telefon

0 532 446 76 15

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 08:30 - 18:00

Eskişehir Ticaret Odası (ETOAKADEMİ) Eğitimlerimiz

Eskişehir Ticaret Odası (ETOAKADEMİ) 2017 YILI eğitimlerimiz başarıyla tamamlandı.

1) Personel Özlük İşleri Eğitimi
2) Sosyal Medya Eğitimi
3) Dış Pazarlarda Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi

EĞİTİMLERİN KAPSAMI

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ EĞİTİMİ

Amaç
Şirketlerde İnsan Kaynağının Yönetiminde, Yönetim süreçleri ile iş yasası, borçlar kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamalarının birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Son iki yılda 4857 sayılı İş kanununda yapılacak değişiklikler, 6098 sayılı yeni borçlar kanunun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi, iş yasalarında yapılması planlanan değişiklikler, kıdem tazminatı fonu, iş sağlığı ve güvenliği konularının ayrı bir yasa haline getirilmesi kavramları ile çalışma hayatında önemli yapısal değişimleri de zorunlu hale getirmektedir. Bu eğitim ile yapılan ve yapılacak olan tüm yasal değişikliklere İnsan Kaynakları yönetim sisteminde yapılması gereken değişiklikler katılımcılarla paylaşılmıştır.

İçerik

• Başlangıç
o Personel Özlük İşlemlerine Giriş
o Tanım-Kapsam-Görevler
o Personel Yönetimi Stratejisi
• Personel Özlük İşleri

• İş Hukuku / Çalışma Mevzuatı Uygulamaları
o 4857 sayılı İş Kanunu
o 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
o 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
o 6098 sayılı Kanun
o Örnek ara durumlar ve örnek olaylar
o Örnek Yargıtay kararları
• İş Sözleşmeleri

• Ücret Yönetimi ve Ücretin Ödenmesi
o Ücret yönetimi İşlemleri
o Bordrolama
o Bildirgeler
o İşe alım ve fesih işlemlerinin püf noktaları

Süre: 2 Gün

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Amaç: Sosyal Medya ile ilgili tüm bilgileri aktararak, Sosyal Medya hakkındaki temel süreçleri ve uygulamaları ayrıntılı bir şekilde öğrenmenizi sağlayıp, hayata geçirmenize ve etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmaktır

İçerik
• Sosyal Medya’nın Tanımı ve Önemi
• Sosyal Medya’nın Getirdiği Avantajlar
• Önemli Sosyal Medya Kanalları ve Araçları
• Sosyal Medya’da Başarılı Olmanın Yolları
• Sosyal Medya Politikası Oluşturma
• Sosyal Medya da Pazarlama İletişimi Kurma
• Sosyal Medya İçin İletişim Stratejisi Oluşturma
• Sosyal Medya’da Topluluk Yönetimi
• Sosyal Medya’da İtibar ve Kriz Yönetimi
• Sosyal Medya’da Kaliteli İçerik Üretmenin Yolları
• Sosyal Medya Takip ve Ölçümleme
• Etkin Sosyal Medya Kampanyası Oluşturma

Ne Öğrenilecek?
• Sosyal Medya Yönetimi sürecine hakim olabilme
• Müşteriyi Sosyal Medya da tutma ve kaybedilen müşteriyi kazanma programlarını kavrayabilme
• Sosyal Medyada kriz yönetimi
• Diğer sosyal ağlar (Google Plus), Bloglar, Forumlar, kategori bazlı sıralama siteleri
• Facebook/Instagram/Twitter/Linkedin içerik yönetimi

Kimler Katılmalı?
Şirketlerin iletişim ve halkla ilişkiler çalışanları, yöneticileri, Yeni mezun olmuş halkla ilişkiler veya iletişim fakültesi öğrencileri, reklamcılık bölümü öğrencileri, Sosyal medya uzmanı olmak isteyen sektör çalışanları, Sosyal Medya iletişimini kurumsal hizmet olarak alan şirket/marka yöneticileri, Sosyal medya’yı yeni reklam mecrası olarak gören ve bu alanı aktif olarak kullanmak isteyen kurum çalışanları, yöneticileri,

Süre: 2 Gün

DIŞ PAZARLARDA MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Amaç
Yurtdışı pazarlarda başarılı olmanın yolu, müşteri ilişkilerinden operasyonel prosedürlere kadar tüm aşamalarda verimli ve etkin bir dış ticaret yönetimi oluşturmaktır. Bu eğitimde katılımcıların firmalarının dış ticaret departmanlarını verimli ve etkin bir şekilde yönetip firmalarına uluslararası pazarlarda yeni müşteriler kazandırabilecek bir seviyeye ulaşmaları hedeflenmektedir.

İçerik
1:Dış pazar nedir?
• İhracatta pazarlama, güncel trendler, e-pazarlama
• Pazar araştırması ve strateji oluşturma
• Online kaynaklar, pazar araştırması ve pazara giriş desteği

2:Strateji ve dış ticaret istihbaratı
• Dış ticaret istihbaratında veri ve bilgi
• Hedef pazar analizi
• Rakip analizi
• Hedef müşteri analizi
• Yönetici istihbaratı
• Planlama süreci

3:Dış ticaret istihbaratında veri kaynakları
• Müşteri odaklı etkili Web sitesi hazırlama
• Arama motoru optimizasyonu
• Sosyal ağları iş amaçlı kullanma
• Birincil ve ikincil veri kaynakları
• Ticari Bilgi bankaları

4:Hedef pazar analizi
• Hedef pazar seçimi ve analizi
• İthalatçı ülkeler
• İhracatçı ülkeler

5:Dış Ticarette sosyal medya
• Twitter-Linkedin-Facebook-Slideshare-YouTube-Pinterest-instagram-Vine

6: B2B,e-pazar yerleri ve diğer internet kaynakları ile potansiyel müşteri listesi oluşturma
• E-mail ile pazarlama
• İnternette doğrudan pazarlama
• Sanal ortamda reklam yöntemleri
• Derin Web arama motorları
• Fuarlar
• İhaleler
SÜRE: 2 GÜN