Yaşam Öykümüz

Kurucumuz Prof.Dr.Ziya SELÇUK’un 1995 Yılı Güz aylarında temel taşlarını ördüğü şirketimiz 16 Ocak 1996 yılında Arge Eğitim Araştırma ve Yayıncılık Ltd. Şti. unvanı ve 116316 nolu Ticaret Sicil Numarası ile tescil edilmiş ve 59/696 Sicil Numarası ile de Ankara Ticaret Odası’na üye olmuştur.

1999 Yılı’nda Arge’ye ortak olan Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından öncelikle Arge Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Ltd. olarak unvan değişikliğine gidilmiş ve bu adını TPE’ye tescil ettirmiştir. Daha sonra kısaltma yapılarak Arge Danışmanlık Ltd.Şti. unvanını almıştır. Ilk web sitesini www.arge.com.tr alan adı ile kurmuştur.

İstanbul’da yerleşik araştırma geliştirme ve eğitim alanında faaliyet gösteren bir şirket ile 2002 Yılı’nda sürdürülen uzun soluklu ortaklık görüşmeler sonucu, yapılan yazılı bir anlaşma gereği Arge Danışmanlık Ltd., www.arge.com.tralan adını, ismini ve marka tescilini söz konusu firmaya bırakmış ve yeni unvanının da “Argetürk”, gibi sonek uzantılı olacağı sözleşme altına alınmıştır. Bu bağlamda 2007 yılı’nda Arge Danışmanlık Ltd. adını Argestar Danışmanlık Ltd. Şti. olarak  tescil ettirmiştir.

26 Haziran 2013 tarihinde ise ÇevikŞirket markası TPE tarafından koruma altına alınmıştır.