Yönetim Danışmanlığı

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Aşağıda belirtilen alanlar da ya da sizin ihtiyacınıza yönelik hizmet vermekten onur duyarız.

 Kurumsallaşma / Yeniden Yapılanma

Kurumsallaşmanın temel amacı, bir kurumun faaliyetlerini sürdürmesinde, çalışanların kişisel yöntemlerine bağlı olmadan, kurumun zaman içinde kendi yöntemlerini üretip geliştirmesi ve çalışanların ayrılması durumunda da işlerin aksamadan yürümesi için ilgili yapı, organizasyon ve süreçlerin oluşturulmasıdır.

Kurumsallaşma, şirketlere çok şey katmaktadır. Ne var ki; kurumsallaşma, şirket-insan ilişkilerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle, kurumsallaşma yolculuğu sırasında; “İnsan”a, “Şirket Kültürü”ne, “İnsan İlişkileri”ne ve “İnsan Şirket İlişkileri”ne yatırım yapılması gerekmektedir.

 Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama

Uzun vadeli geleceği senaryolamak, riskleri ve fırsatları farkedebilmek ve yönetebilmek için stratejik yönetim modelinin geliştirilmesi.

Neyi nasıl yapacağız, neredeyiz, nereye varmak istiyoruz, oraya nasıl ulaşacağız, ulaştığımızı nasıl anlayacağız ve sürekliliği nasıl sağlayacağız sorularına cevap bulabilmek için stratejik planlama yapılır. Bu bağlamda vizyon, misyon, SWOT Analizi, değerler, stratejik amaçlar, hedefler, iş planları, kaynaklar, raporlar, performans ölçümü gibi çalışmalar yapılmaktadır.

 

Aile Anayasası’nın yazılması

Bu çalışmada genel hükümlerden mülkiyet ve idari yapılanmaya kadar ilgili tüm unsurlar, aile bireylerinin farklı görüşlerini de gözeterek ortak akıl kapsamında uzlaşı ile Aile Anayasası yazılmaktadır.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Sistem Kurulması

Bu çalışmada, İnsan Kaynakları departmanı ile birlikte iş analizlerine dayalı görev tanımları yeniden yazılmakta ve çevik tepki verebilen bir organizasyon şeması çizilmektedir. İnsan Kaynakları Prosedürü, politikalar, yönetmelikler, ilgili talimatlar ve formlar geliştirilmektedir. Tüm çalışanlara verilmek üzere “Çalışan El Kitabı” hazırlanmaktadır. Öneri Sistemi ile Ödül ve Disiplin Sistemi kurulmakta ve uygulanması sağlanmaktadır.

Bu arada yatırımın geri dönüşü için tüm çalışanlara “Sürekli Öğrenme&Gelişim” yaklaşımından hareketle aşağıdaki yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

  • Kendini Yönetme (Davranışsal Yetkinlikler)
  • Ekibini Yönetme (Yönetsel Yetkinlikler)
  • İşini Yönetme (Mesleki/Fonksiyonel Yetkinlikler)
  • Geleceği Yönetme (Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak; Vizyon ve Değerlerle Liderlik)

Kurumsal Bağlılık ve İş Doyumu

Başta veliahtlar ve aile bireyleri olmak üzere her kademedeki çalışanlarınızın kurumsal bağlılığını ve iş doyumunu artırmaya dönük kişisel koçtorluk (koçluk ve mentorlük) uygulanmasının ardından hizmette – üretimde kalite ve verimin artması.

KURUMSAL BAĞLILIK OLMAZSA geriye, yalnızca duvarlar ve kurallar kalır.

OPERASYONEL MÜKEMMELLİK

Rekabet gücü kazanmak ve yenilenmek için ÇEVİK olmak gerekir.

 Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi

Pazarlama ve satıştan üretim ve lojistik süreçlerinize kadar tüm operasyonel süreçleriniz ile insan kaynaklarından finans ve muhasebeye kadar olan destek süreçlerinizi iyileştiriyoruz.

WCM (World Class Manufacturing) (Dünya Standartlarında Üretim)

Günümüzde, üretim ve yönetimde “yeterince iyi” , “kabul edilebilir” ve “optimum” gibi durağan kavramlar yerine Dünya Standartlarında Üretim (WCM);         
“sıfır hata”, “sıfır arıza”, “sıfır kaza”, “sürekli iyileştirme” ve “mükemmellik” arayışlarını temel alan, pazar koşullarına uyumlu tasarım, çalışanların katılımı, Poke Yoke, Toplam Verimli Bakım (TPM), Tam Zamanında Üretim (JIT), Six Sigma gibi uygulamaları içermektedir.

WCM, verimliliğin artırılması, arızaların azaltılması ve kalitenin geliştirilmesini amaçlayan kapsamlı bir sistemdir. Üretim sistemlerinin standartların altında kalan güvenilirlikleri ve çalışma performansı nedeniyle zaman ve kaynak kaybına uğrayan tüm çalışanların katılımıyla oluşturulmuştur.

5S (Work Place Organization)

‘S’ ile başlayan 5 Japonca kelimenin bir ifadesi olan 5S, çalışma alanının temiz, düzenli ve amaca uygun biçime sokulması için uygulanan bir Toplam Kalite Tekniği olup; çalışanların işyerindeki gereksizleri ayıklamalarını, gereklileri kolay ulaşabilecekleri şekilde düzenlemelerini, makinayı, çevresini, kullanılan aletleri temiz tutmalarını, standartlara uymalarını ve sahiplenmelerini sağlayan sistem.

Pazarlama ve Satış Süreçlerinin Geliştirilmesi

  • Firmanın, ürünlerin, rakiplerin ve müşterilerin incelenmesi
  • Pazar ve Büyüme Stratejisinin Geliştirilmesi
  • Yeni organizasyon ve stratejiye uygun Satış Sürecinin ve Taktiklerinin Oluşturulması