Koçtorluk

Koçtorluk
Koçtorluk

Yaşamında daha mutlu, dengeli, başarılı olmak isteyenler, “benim bir sorunum var” ya da “hedeflerim var” diyenler için çözüm odaklı koçtorluk (koçluk – mentorluk) yaklaşımıyla yaşantınızı daha anlamlı ve değerli hale getirmeniz mümkün.

Kendinizi, hayatınızı, seçimlerinizi değiştirmek elinizde. Değerlerinizi fark edin. Sorunlarınızı çözümlere odaklanarak daha kolay aşabilirsiniz. Net, anlaşılır, üretken bir yaşamın anahtarı…

Haydi yol arkadaşlığımıza başlayalım…

Başarılı, dengeli, mutlu bir hayatı seçerek geleceğinizle ilgili özün büyük değişimini koçtorluk bakış açısıyla yakalayabilirsiniz. Gelişim ve değişim bir süreçtir ve siz de bu süreci yaşayabilirsiniz.

Şirketimizde koçtorluk ile ilgili yasal süreçler, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; koçtorluk süreçlerinin iş organizasyonu ve süreç başlatma faaliyetlerini gerçekleştirme, koçtorluk sürecini yürütme ve bireysel mesleki gelişimini sağlama konusunda yılların bilgi, birikim ve deneyimi sunulmaktadır.

Danışanlarımızın kişisel ve profesyonel potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik farkındalık, gelişim ve çözüm seçeneklerini artırıcı ve bu yönde destekleyici çalışmalar yürütülmektedir. 

Uzmanlarımız bu kapsamda aşağıda listelenen görev, işlem ve faaliyetler yerine getirmektedir

 • Koçtorluk hizmetlerine dair gizlilik politikalarını kişisel ve mahremiyet hakları ile yasal kurallar ve mesleki ilkelere göre belirler.
 • Gizlilik politikasını sözleşmede beyan eder.
 • Gizlilik kapsamındaki müşteri bilgileri için arşivinde dijital ve basılı olarak güvenlik önlemleri uygular.
 • Gizlilik kapsamında olup süresi dolan dijital ve basılı belgeleri gizliliği koruyacak şekilde yok eder.
 • Müşterisi ile ilişkide etkin dinleme yöntemini kullanır.
 • Müşterinin beden dili yoluyla verdiği mesajları çözümler.
 • Koçtorluk sürecinde kendi beden dilini amaca uygun kullanır.
 • Koçtorluk gündeminin amacına uygun güçlü sorular sorar.
 • Müşteriden gelen iletilere ve amaca uygun geri bildirimler verir.
 • Müşteri hakkında görüşme ve bilgi toplama tekniklerini kullanarak amaca uygun bilgiler toplar.
 • Kurumsal müşteriler için ilgili kurum kaynaklarından bilgi toplar.
 • Müşteriyi tanımaya yönelik (Yaşam çemberi, canlandırma, vizyon çalışması gibi) koçluk araç ve tekniklerini uygular.
 • Müşterinin özellikleri (Öğrenme biçimi, öğrenme engelleri, yaklaşımı, güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve olanakları, riskli alanları, değerleri vb.) hakkında elde ettiği bilgileri değerlendirerek müşteri profilini oluşturur.
 • Müşterinin farklı hizmet ihtiyaçlarının olup olmadığını belirler ve ilgili uzmanlara yönelmesini önerir.
 • Müşteriyle ana çalışma teması, gelişim alanları, çalışma koşulları (Tarih, yer, görüşme sayısı vb.) konularında mutabakat sağlar.
 • Oluşturduğu mutabakat içeriğini müşteriye yazılı/sözlü olarak bildirir.
 • Müşterinin görüşme gündemini oluşturmasına yardımcı olur.
 • Müşterinin görüşme gündemi içeriğine göre uygun yöntemler kullanarak hedeflerini belirlemesine destek olur.
 • Müşterinin hedeflerine bağlı olarak bulunduğu durum ve hedefine ulaşması için yapması gereken çalışmaları uygun teknik ve yöntemler kullanarak belirlemesini sağlar.
 • Yaptığı belirlemelere göre uygulama adımlarını öncelik sırasına koymasını sağlar.
 • Müşterinin eylem planını uygulama ve ilk adımı atma konusundaki kararlılığını uygun tekniklerle destekler.
 • Müşterinin oluşturduğu eylem planını, belirlediği adımlara göre takvimlendirme, söz alma, ödev verme ve takip etme yöntemleri ile uygulamasına destek olur.
 • Müşteriyi planını uygulamasında iyi örnek inceleme, geçmiş başarıları hatırlatma, hedefe ulaştığındaki başarıyı hayal etme gibi teknik ve yöntemlerle özgüvenini arttırmasına destek olur.
 • Koşullarındaki ve beklentilerindeki değişimlere göre müşterinin hedef ve eylem planlarını yeniden düzenlemesine destek olur.
 • Eylem planındaki adımlara göre her görüşme başında bir önceki görüşmede aldığı kararlar, gerçekleştirdiği sonuçlar, varsa verilen ödevlerin sonuçları, hedefe bağlılık ve motivasyon durumu gibi konularda müşteri ile birlikte değerlendirme yapar.
 • Sürecin ilerleyen dönemlerinde; müşterinin çalışma teması ve hedeflerinin geçerliliği ve ilerleme durumu, koçtorluk sürecinden yararlanma ve devam durumu, koçluk yöntemlerinde değişiklik gerekip gerekmediği konularında müşteriyle birlikte ara değerlendirmeler yapar.
 • Koçtorluk sürecinin, müşteriden kaynaklanan herhangi bir nedenle (mali, psikolojik sebepler ve müşterinin motivasyonu açısından veya kendisi tarafından) sözleşmede belirlenen süreden önce sonlandırılması talebine/durumuna göre müşterinin geri bildirimini alır.
 • Müşteriyle birlikte koçtorluk süreci hakkında belirlenen içerik, hedef ve eylem planının gerçekleşmesine ilişkin değerlendirme yapar.
 • Verdiği koçtorluk hizmetlerinin türü, müşterileri, toplam saati gibi bilgileri kaydeder.
 • Mesleki hedefleri ile kayıt sonuçlarını karşılaştırarak kendi gelişimi için sonuçlar çıkarır.
 • Elde ettiği sonuçları mesleki gelişimi ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesinde kullanır.
 • Her görüşme sonunda görüşme gündemi ve hedeflerine göre kendi performansını değerlendirir.
 • Koçtorluk sürecinin sonunda kendi performansını müşterilerindeki gelişime göre değerlendirir.