Çevik Şirket

Email

bilgi@ceviksirket.com

Telefon

0 532 446 76 15

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 08:30 - 18:00

Finansal Yönetim Eğitimi (İncekaralar A.Ş.)

İncekaralar A.Ş.’de Finansçı Olmayanlar için Finansal Yönetim Eğitimi, aşağıda yer alan içerik kapsamında çok başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Amaç

Bu programın amacı, mali konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olmayan işadamı, yönetici ve yönetici adaylarını mali terminoloji ile tanıştırmak, onlara temel mali tabloları tanıtmak, mali tablo analizi, çalışma sermayesi yönetimi, risk ve risk analizi, mali planlama, bütçe ve denetim konularında ana hatlarıyla onları bilgilendirmektir. Program, ayrıca katılımcılara kendi yaptıkları işlerin mali tablolar üzerindeki etkisini de göstererek kar odaklılıklarını ve iş adamı bakış açılarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu bağlamda, eğitim boyunca katılımcılar ile birlikte konular işlenmiş ve kuruma özgü uygulamalar ile örnekler üzerinde durulmuştur.

İçerik

• Finansal Yönetim ve Finansal Yönetimin Fonksiyonları

• Finansal Analiz (Oran Analizi vb.)

• Finansal Planlama (Başabaş Noktası, Faaliyet Kaldıracı, Finansman Kaldıracı ve Bileşik Kaldıraç)

• İşletme Sermayesi Yönetimi (Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi ve Alacak Yönetimi)

• Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım Kararlarının Verilmesi. Paranın Zaman Değerinin Hesaplanması. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Statik ve Dinamik Yöntemler

• Kısa ve Uzun Vadeli Fon Kaynakları

• Özkaynak ve Yabancı Kaynak Maliyetleri. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetinin Hesaplanması

• Optimal Sermaye Yapısı ve Optimal Sermaye Yapısı İle İlgili Yaklaşımlar.

• Hisse Senedi ve Tahvil Değerleme

• Risk Sermayesi ve Bilim Parkları

Süre: 2 Gün