Çevik Şirket

Email

bilgi@ceviksirket.com

Telefon

0 532 446 76 15

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 08:30 - 18:00

İş Analizi Eğitimi (Antalya OSB)

Antalya Organize Bölge Müdürlüğü 2016 Yılı eğitim Planı kapsamında genel katılıma açık İş Analizi Eğitimi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Eğitimin Amacı:

İş Analizi, insan çalışmasını gerektiren bir işin veya iş grubunun bütün yönleri ile incelenmesinde kullanılan, metot etüdü ve iş ölçümü tekniklerini içeren genel bir terimdir. Bu teknikler, faaliyetlerde iyileştirmeyi sağlayabilmek için gözden geçirilmekte olan işin ekonomisine ve verimliliğine etki eden tüm faktörlerin araştırılıp incelenmesinde sistematik bir yol oluşturmaktadır. İş Etüdü, insan, makine ve malzeme arasında oluşan tüm etkileşimleri verimliliğe dönüştürmeye çalışan, yeni iş yöntemleri geliştirerek işin kalitesini arttıran sistematik bir iş ölçüm tekniğidir.

Eğitimin Alt Başlıkları:

• İş analiz yöntemleri:
- Hareket etüdü (Gereksiz hareketlerin elimine edilmesi suretiyle hareket ekonomisinin ve buna bağlı olarak verimin arttırılması)
- Zaman etüdü (Bir işin yapılması için gerekli zaman diliminin saptanması suretiyle iş standartlarının saptanması ve buna bağlı olarak verimin arttırılması)
• İş ekonomisi prensipleri:
- Her bir iş gören kendisinde beklendiği kadar iş yapar.
- İş aritmetik dizi ile işi yapacak personel geometrik dizi ile artar
- Her iş kendisine ayrılan süreyi doldurur
• Verimlilik Kavramı – Bir işletmenin emrindeki kaynakların verimliliği
– Malzemenin verimliliği
– Binaların verimliliği
– Makinaların ve emeğin verimliliği
• Temel iş kapsamı
• İşin temel iş kapsamında yapılmasını engelleyen ek iş kapsamı ve zaman kaybı – Ek iş kapsamı
– Hizmetin yada ürünün tasarım ve ayrıntılarının belirlenmesindeki hatalardan doğan ek iş kapsamı
– Yetersiz yöntemlerden doğan ek iş kapsamı
• Zaman kaybı: Yönetimden kaynaklanan zaman kaybı–İşgörenden kaynaklanan zaman kaybı
• Ek iş kapsamı ve zaman kaybını önleyici yönetim teknikleri
• Bir işyerinde emeğin verimli bir şekilde kullanılıp ya da kullanılmadığını ayrıntılı bir çalışma yapmadan saptama yöntemi

Süre: 1 Gün