Çevik Şirket

Email

bilgi@ceviksirket.com

Telefon

0 532 446 76 15

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 08:30 - 18:00

İş Ortamında İletişim ve Sosyal İlişkiler Eğitimi (TRT)

TRT personeline “İş Ortamında İletişim ve Sosyal İlişkiler” Eğitimi verilmiştir.

Bu eğitim ile katılımcıların, işyerinde etkinlik, ilişki kurma ve başarı için gerekli olan profesyonellliği oluşturan temel ögeler hakkında bilgi ve becerilerinin arttırlıması amaçlanmaktadır.

İçerik

 • İş yerinde profesyonelliğin temelleri,
 • İş yeri davranış standartları ve iş ilişkileri,
 • Kurum içi halkla ilişkiler,
 • Kurumda insan ilişkileri ve önemi,
 • Kurumu dış çevreye tanıtmada bireyin önemi,
 • Profesyonel iletişim,
 • Ast üst ilişkileri,
 • Hedef kitle iletişimi,
 • Telefon protokolü, selamlaşma,
 • Kurum bünyesinde profesyonel davranış,
 • Kritik başarı faktörleri,
 • Profesyonel imaj,
 • Profesyonel görünüm,
 • Sosyal / iş durumları.

Süre : 2 gün

Eğitimci: Dr. Mahmut Naci ÇUHACI – TRT Uzman Eğitimcisi