Çevik Şirket

Email

bilgi@ceviksirket.com

Telefon

0 532 446 76 15

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 08:30 - 18:00

Kişisel Gelişim Eğitimi (SGK Aktüerya ve Fon Yönetimi)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın en önemli birimlerinden olan SGK Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı’nda görevli tüm personel Kişisel Gelişim Eğitimi’ne alınmıştır.

Özellikle, Kamu’nun en önemli ve en büyük eğitim tedarikçisi olan firmamız bu eğitimi de çok başarıyla yerine getirmiştir.

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı;
SGK’nın nakit ve benzeri varlıklarını finansal araçlar vasıtasıyla değerlendirmek.
Nüfus yapısı ve finansman yönünden kısa, orta ve uzun vadeli aktüeryal esaslara göre projeksiyonlar yapmak, finansman, fon yönetimi ve aktüerya ile ilgili her türlü istatistikî bilgiyi derlemek, bu bilgileri değerlendirerek sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek.
Tahsilat ve ödemelerin hızlı, güvenli ve düşük maliyetle yapılması hususunda banka ve diğer finansal kuruluşlarla protokol yapmak.
Finansman kaynakları ile yapılmakta olan ödemelerden yararlanma şartları ve yardım tutarları arasındaki ilişkiyi inceleyerek teknik bilânçoyu hazırlamak

gibi önemli görevlerini başarıyla yerine getirirken Daire Başkanından Uzmanına kadar tüm personel, 2 ayrı grup halinde yetkinliklerini daha da artıracak aşağıda gösterilen 30 saatlik eğitim programına katılmaktadır.

  • Kişisel Gelişim Eğitimi Konuları
  • Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri (6 saat)
  • Beden Dili (3 saat)
  • Protokol Kuralları (3 saat)
  • Sorumluluk ve İnisiyatif Alma (6 saat)
  • Problem Çözme Teknikleri (6 saat)
  • Takım Çalışması (6 saat)