Çevik Şirket

Email

bilgi@ceviksirket.com

Telefon

0 532 446 76 15

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 08:30 - 18:00

Kurumsallaşma, Markalaşma, Dijitalleşme Eğitimi

1. Eğitim/Danışmanlık Hakkında Genel Bilgi
2020 Yılı Teknik Destek Programınca T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “DESİAD Bölgesel Kalkınma İçin Üyelerini Geleceğe Hazırlıyor Projesi” kapsamında Kurumsallaşma, Markalaşma, Dijitalleşme konularında DESİAD üyesi sanayiciler için mevcut durumu tespit etmek ve ihtiyaçları belirlemek için bir anket düzenlenmesi, sonuçların toparlanıp gerekli değerlendirme ve raporlamanın yapılması. Anket sonuçlarından verilecek eğitimlerin ihtiyaca uygun şekillendirilmesi; eğitimler tamamlandıktan sonra, katılımcı sayısı ve niteliği ile ilgili sonuç bildirimi ve değerlendirmelerin raporlanması konulu eğitim ve danışmanlık hizmeti 20 Mayıs – 28 Temmuz 2021 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Öncesinde, yani 11-17.05.2021 tarihleri arasında Dr. M. Naci Çuhacı ve Ayberk Abik tarafından ihtiyaç belirlemek üzere anket formu hazırlanmış ve katılımcı şirketlere gönderilmek üzere DESİAD Genel Sekreterliğine iletilmiştir.

20 Mayıs 2021 tarihinde DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim ŞENEL’in açılış konuşmasıyla Projenin ilk faaliyeti olan “YK Açılış Toplantısı ve Planlama Çalışmaları: Proje ekibinin oluşturulması ve görev tanımlarının yapılması, proje duyurusu yapılması, başvuruların alınması” COVID-19 nedeniyle üyelerin isteği üzerine online (zoom) olarak gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda Dr. M. Naci Çuhacı proje kapsamı ve öncesinden Çuhacı ve Ayberk Abik tarafından hazırlanan anketin doldurulmasına yönelik bilgiler verilmiştir.

Anket Uygulaması DESİAD tarafından üyelere gönderilmiş ve Dr. Çuhacı tarafından çözümlenerek raporlanmıştır

Ayrıca, söz konusu anket haricinde saha çalışması amacıyla istekli firmalara Dr. M. Naci Çuhacı tarafından çalışma ziyareti yapılmıştır.

Bu şirketlerde yapılan çalışma ziyaretinde “gözlem”, “süreç izlemi”, “görüşme” ve bazılarında da “odak grup toplantısı” yapma fırsat ve imkanı yakalanmıştır.

Yine bazı şirket yönetiminin isteği üzerine “Kurumsallaşma”, “Kalite”, “Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme”, “yalın üretim” konuları içeren temel bilgiler verilmiştir.

Dijitalleşmenin önemi katılımcı DESİAD üyelerine aktarıldı. Birçok üye sürece önceden başlamıştı ve az bir kısmı da Dijital Pazarlama tarafında harekete geçmek üzere olduklarını ve bu eğitimle de oldukça aydınlandıklarının geri dönüşümlerini aldık.

Bazı katılımcılar nerelerde yanlışlar veya eksikler yaptıklarını saptayabildi ve buna göre de aksiyonlar alacaklarını ilettiler. Katılımcıların büyük bir kısmı ilgili departmanları kendi bünyelerinde kurmuş olmaları bizi çok mutlu etti, buradan aslında konunun her ne kadar yeni olsa da gerektiği kadar önemsendiğini bize göstermiş oldu. Ve buna rağmen hala profesyonel dokunuşların arayışı içinde olmaları özellikle Denizli şehrimizde Dijitalleşmenin öneminin iyi kavrandığını, yine bize göstermiş oldu.

Dijitalleşme için hazırladığımız sunumumuzu katılım sağlayamamış üyeler ile de paylaşılarak etkileşim oluşacağına inanıyoruz.

Markalaşma konusu ülkemizdeki üretici ve satıcı gruplar tarafından ortalama olarak, maalesef kavranamıyor.

Bu algı DESİAD üye katılımcıları nezdinde de çoğunlukla böyleydi. Fakat eğitim/danışmanlık programımız sonrasında bu algı yerini bilinçlenmeye bıraktı. Mevcut markaları veya edinecekleri yeni markaları ile önce yurt içinde, sonra da planlı olarak yurt dışında markalaşma planlamaları ile yola koyulacaklarını emarelerini gözlemleyebildik.

Markalaşmanın özellikle yurt dışında ülke ekonomisine pozitif katkılarının ve bunun karşılığında Devletimizin teşviklerle desteklediğinin bilgi akışını sağlamamızla üyelerde genel olarak iştahlanma duygusu oluştu.

Markalaşma için hazırladığımız sunumumuzu katılım sağlayamamış üyeler ile de paylaşılarak etkileşim oluşacağına inanıyoruz.

Dünyada ülkeden ülkeye yüzde 65-80 arasında değişim gösteren aile şirketi oranının ülkemizde aşağı yukarı %95 olduğunu görüyoruz. İkinci kuşaklara kalan oran dünya verilerinde olduğu gibi %30. Bu veriler değerlendirildiğinde aile büyüğünün (ustanın/patronun) yıllardır onların deyimiyle “tırmalayarak” çok büyük emek ve özveriyle birkaç çırağıyla küçük sanayi sitelerinde kurdukları atölyelerinin, şimdilerde özel ya da organize sanayi bölgelerinde onlarca/yüzlerce istihdam yaratmanın haklı gururunu yaşarken geleceklerinin ciddi oranda risk altında olduğunu görüyorlar ve bu maksatla kurumsallaşarak güçlenmek istiyorlar.

Konuya bu açıdan bakıldığında kurumsallaşma eğitiminin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcı şirketlerin birçoğunun kurumsallaşma ihtiyacı olduğu gözlenmiştir. Hemen hemen birçoğunda insan kaynakları yönetim sistemi ve bölümü bulunmamaktadır. Yalın üretim çalışmaları yapılmak istenmektedir. Gerek online eğitim sürecinde gerekse çalışma ziyaretlerinde kurumsallaşmanın önem ve gereğinin yanısıra kurumsallaşmanın nasıl ve ne yönde gerçekleştirileceği; şirketlerinin geleceğini garanti altına alacak yöntem ve teknikler üzerine bilgi, birikim ve deneyimler aktarılmıştır.

2. Eğitimin Amacı
Yaşadığımız çağın ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve teknolojik koşulları değişimi zorlamaktadır. Yeni oluşumlar ve fırsatlar değişimle meydana gelir. Bu arada günümüzde COVID-19 ve yaşanan ekonomik kriz ile meydana getirdiği çeşitli etkiler değişim arayışını ve yönetimini gerektirmektedir. Değişimi anlamak, kabullenmek ve uygulamak ancak değişim yönetimi ile bütünleşebilmektedir.

DESİAD üyelerinin iş potansiyellerinin gelişmesine, ulusal ve uluslararası pazarda rekabet güçlerini arttırmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu projede yer alan eğitimlerin temel amaçları; değişen içsel ve dışsal koşullar nedeni ile değişmek zorunda olan işletmelerde dijitalleşme, markalaşma ve kurumsallaşma alanlarında değişimin başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamakta kullanılacak genel kavramlar ve temel süreçleri çeşitli uygulama örneklerine de yer vererek tanıtmaktır. Rekabette fark yaratabilmek, markalaşmak ve marka olarak kalabilmek konuları ile aile şirketlerinde yaşanan sorunlar, ailenin durumu ve veliahtlar; şirketin kurum(sal)laşması: organizasyon&yönetim ve süreçlerin yönetimi ile aile anayasası gerekli mi? konularda bilgi, birikim ve deneyimler aktarmaktır.

3. Eğitim/Danışmanlık Programı

Dijitalleşme Eğitimi
• Dijitalleşme nedir? Dijitalleşme nedir videosu?
• Dijitalleşme Dönüşüm nedir?
• Dijitalleşme Dönüşüm haracamaları
• Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm videosu
• Dijitalleşme Dönüşümün faydaları videosu
• Medya hakkında genel bilgilendirme
• On-line Alışveriş tercih nedenleri
• Adım adım E-Ticaret
• Marka ve alan adı seçimi
• Başlıca tahsilat modelleri (sanal pos)
• Neden Dijital Pazarlama
• Dijital Dünya videosu
• Dijital Pazarlama stratejeleri ve 4 önemli kural
• Dikey Satış & Çarpraz Satış
• Dijital Pazarlama araçları ve planı
• Dijital ölçümlemeyi nasıl yaparız?
• Dijital Pazarlamada temel metrikler
• Big Data
• İçerik pazarlaması nedir?
• İçerik pazarlaması videosu
• Influencer Pazarlama
• SEO / SEM – Backlink
• E-mail marketing
• Adwords / Google Ads ve Google Analytics örnekleri
• CRM nedir?

Markalaşma Eğitimi
• Marka nedir? Marka ismi nedir?
• Marka nedir videosu?
• Marka ismi nasıl oluşturulur?
• Markalaşma nedir?
• Markalaşma ve satış
• Markalaşma stratejisi
• Markalaşma süreci nedir?
• Markalaşma sürecinin yönetimi
• Kişisel markalaşma
• Ağıza ağıza pazarlama ve taktikleri
• Ağıza ağıza pazarlama neden önemlidir?
• Ağıza ağıza pazarlamanın avantajları
• Değeri yükselen markaları, azalan markalardan ayıran faktörler
• Pazarlamanın meşhur 4P’si
• Pazarlama karmasının 7P’si
• Pazarlama için popüler 7 alan
• Private (Özel) marka nedir ve avantajları nelerdir?
• Markaların hedef kitle belirleme süreci nasıl işler?
• Marka değeri oluşturmak ve sürdürmek için uygulayabileceğiniz 12 yöntem
• Marka hakları nelerdir?
• Marka türleri nelerdir?
• Uluslararası marka nedir?
• Yurtdışında marka tescili nasıl yapılır?

Kurumsallaşma Eğitimi
• Değişim ve Dönüşüm
• Kurumsallaşma Nedir? Ne anlıyoruz?
• Nedir Bu Aile Şirketleri? Aile şirketleri özellikleri ve sorunlar
• Stratejik Analizler (PEST, Pazar, Rekabet, Pazar ve SWOT)
• Vizyon Geliştirme
• İnsan Kaynakları Politikası
• Organizasyon Şemasının Oluşturulması
• İş Analizi ve Görev Tanımlarının yazılması
• Organizasyon-Yönetim, Fonksiyonlar
• Prosedürler, talimatlar ve prosesler
• İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
• ‘Çeviklik Öncüsü’ Olabilmek
• Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme