Çevik Şirket

Email

bilgi@ceviksirket.com

Telefon

0 532 446 76 15

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 08:30 - 18:00

Özel Güvenlik Görevlisi Kişisel Gelişim Eğitimi (TRT)

Aşağıda yer alan program kapsamında TRT’de görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerine Kişisel Gelişim Eğitimi çok başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Özel Güvenlik Görevlisi Kişisel Gelişim Eğitimi

Amaç

Bir ülkenin bölünmez bütünlüğünün sağlanmasında silahlı ve silahsız güçleri ne kadar önemli ise bir kurumun güvenliğinin sağlanması da o derece önemlidir. Bu bağlamda, kurumlarda 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan özel güvenlik görevlileri mesleklerinin yeterli bir üyesi olmak durumundadırlar.

Bu bağlamda, söz konusu personelin kişisel gelişimlerinin arttırılmasına yönelik olarak düzenlenen bu eğitim ile güvenlik hizmetlerindeki kaliteyi arttırmak, katılımcılarda duyuşsal özellikleri geliştirmek, imaj ve iletişim konusundaki bilgileri beceriye dönüştürebilmek ve karşılaştığı problemlere çözüm bulabilme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

İçerik

 • Aynaya bak! („Ne görüyorsun?“ „Ne görmek isterdin?“)
 • Nasıl bir yaşam istiyorsun? Niçin? Nasıl sağlayacaksın?
 • Kendi cenazenize davet (“Son 7 gün ne yaparsınız?“)
 • Psikolojik sermayen ne kadar?
 • Özel ve Sosyal yaşamın getirdikleri…
 • İnsan ilişkileri ve insanlar birbirinden ne bekler?
 • Etkili iletişim teknikleri
 • Sözlü iletişim eksenleri: Söz / ses / beden
 • Empati ve aktif dinleyicilik sanatı
 • “Sorun”, aslında ne anlama gelmektedir?
 • Bireysel – kurumsal sorun (“agresif saldırgan kişiler”, “hırsızlık, yangın v.s.”) farkındalığı sağlanması
 • Çatışmanın bireysel – kurumsal maliyeti
 • Sorun yönetiminde yaratıcılık
 • Öfkeyi kontrol etme
 • Protokol yönetimi çerçevesi
 • İmaj yönetimi çerçevesi
 • Örnek Uygulamalar – Rol canlandırma
 • Kontrol noktasında uygulamalar

Süre : 12 saat

Eğitimci: Dr. M. Naci ÇUHACI – TRT Uzman Eğitimcisi