Çevik Şirket

Email

bilgi@ceviksirket.com

Telefon

0 532 446 76 15

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 08:30 - 18:00

Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Projesi (AYD A.Ş.)

Şirketimiz AYDINLAR Yedek Parça A.Ş.’de ( www.aydturkey.com ) Argestar Danışmanlık Ltd.Şti. (ÇevikŞirket) danışmanlarından Dr. Mahmut Naci ÇUHACI ile başlayan Yönetim Danışmanlığı Projesi, 01 Şubat-31 Aralık 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu 11 aylık süre zarfında Konya’da toplam 30 Aksiyon Planı gerçekleştirilmiş ve 91 gün/1 adam mesai harcanmıştır.

Proje kapsamında yer alan ve GANTT’ta belirtilen iş ve işlemler, gerek Şirketimiz. iş ortamında gerekse Ankara’da Argestar Danışmanlık ofisinde sürdürülen destekleyici çalışmalar kapsamında yapılmıştır.

Projede Argestar Danışmanlık’a özgü “Beceri Karması Yöntemi©” uygulanmıştır.

Proje eğitim, araştırma ve danışmanlık boyutlarında gerçekleştirilmiş olup, esasında stratejik şirket yapılandırılması gerçekleştirilmiştir.

Bunlar sırasıyla aşağıda özetlenmiştir.

1. Eğitim:Bireysel gelişim, mesleki ve teknik eğitimler verilmiş ve bunların bir kısmı sertifikalandırılmıştır. Yönetim kademesine yönelik olarak “Yöneticilik-İletişim-Motivasyon” konularında derinlemesine görüşme yapılmış olup, ihtiyaca göre bireysel eğitim verilmiştir.

Ayrıca, aşağıda yer alan konularda grup eğitimleri yapılmıştır.

 • Değişim Yönetimi
 • İletişim Teknikleri ve İnsan İlişkileri
 • Yönetim ve Liderlik
 • Strateji ve Hedeflerle Yönetim
 • Astları Verimli Çalıştırma Teknikleri
 • Ast-Üst İlişkileri
 • Mesleki Disiplin Anlayışı
 • 5S
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Süreç Yönetimi ve Süreç iyileştirme
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Bakım Eğitimi

Toplam Kalite ve 5S Eğitim uygulamaları Video-film gösterileri ile desteklenmiştir.

İşçilere yönelik olarak Kalite Müdürü tarafından tezgah başında eğitimler (Ölçü Aleti Kullanma, Teknik Resim Okuma, Seribaşı ve proses kontrol formu doldurma, Tezgah Kartı Doldurma, Uygunsuz Ürün Kontrolü) verilmiştir.

Yapılan tüm bu eğitimler ile değişime olan uyum sağlanmış; süreç iyileştirme; etkililik ve verimlilik kavramları ile ölçme-dokümantasyon-iletişim üzerinde yoğunlaşılmıştır. İşçiler bile, artık “rakamlar ile konuşmayı öğrendik”deme durumuna gelmiştir.

2. Araştırma:Personelin memnuniyeti ve iş ortamından beklentilerinin analiz edilmesi amacıyla İş Doyumu Anket çalışması yapılmış ve sonuçları üzerine düzeltici ve önleyici hizmetler geliştirilmiştir.

3. Danışmanlık:

 • Vizyon-misyon-değerler-ilkeler ve diğer mesleki disiplin kuralları ön çalışması yapılmıştır.
 • Üst ve Orta Kademe Yöneticilerin Görev, sorumluluk ve yetki çerçevesi çizilmiştir.
 • Uluslar arası standarda sahip yetkin üst ve orta kademe yönetici istihdamı sağlanmıştır.
 • Yatay-basık bir yapıyı içerecek şekilde organizasyon şeması hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.
 • AYD Öneri Sistemi (AYDÖS) hazırlanmıştır.
 • Disiplin ve Ödül Talimatı hazırlanmıştır.
 • Süreç Yönetimi ve Süreç iyileştirme eğitimleri sonrasında ve bazı odaklı iyileştirmeler (Focused Improvement) ile Kaizen çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda Kalite Çemberleri sunuşları yapılmıştır.

Bunlardan bazıları şunlardır;

 • Aparat geliştirme (örn: pul çakma, burc üzerine ek bir kalıp aparatı, salıncak sacının rotilin segman kanalına sıvanması, imalat süresini azaltacak diğer aparat geliştirme);
 • Çevrim süresinin kısaltılması (örn: mafsal tornalama, Kaba delik operasyonu, Dişi rotbaşı gövdesi kılavuz çekme, U-DRILL kullanma, eksantrik presle patlatma, deve boynu tornalama operasyonu);
 • Fire-ıskarta-hurda azaltılması;
 • Klavuz Çekme Operasyonu iyileştirilmesi;
 • Kalıp İşlem süresinin ve maliyetinin azaltılması;
 • Numune, Hurda ve Uygunsuzluk analizleri;
 • Hammadde karışıklığının önlenmesi;
 • Sıcak Çelik Dövme ekiplerinde duruş analizleri ve sürelerinin azaltılması;
 • İş kazalarının azaltılması;
 • Dövme çapaklarının azaltılması;
 • Uç artığı değerlendirmesi.

Ayrıca; tedarikçi geliştirme; satınalma sürecinin iyileştirilmesi; ISO 9001 KYS revize edilmesi ve prosedür ve talimatların yazılması; arızaların azaltılması gibi çalışmalar başlatılmıştır.

Dr.M.Naci ÇUHACI’ya teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla,

25 Şubat 2009
Harun AYDIN
Genel Müdür