Çevik Şirket

Email

bilgi@ceviksirket.com

Telefon

0 532 446 76 15

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 08:30 - 18:00

Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Projesi (Malatya MEGSAŞ )

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Ekmek Gıda San. A.Ş. (MEGSAŞ) danışmanlık ve eğitim projemiz yapılan mutabakat gereği 01 Kasım 2016 tarihinde başlamış ve 30 Aralık 2016 tarihinde son bulmuştur. Bu proje ile aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Planlandığı gibi öncelikle yöneticilere yönelik olarak tasarlanan Yönetim ve Liderlik Eğitimi 01 Kasım 2016 tarihinde iki ayrı grup halinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu bu eğitim ile daha çok “yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve süreç liderliğinin uygulanması” amaçlanmıştır. Özellikle “şirket süreçlerini KASÜMA (Kalite-Süre-Maliyet) optimizasyonunda iyileştirebilmenin en etkili yönteminin, her türlü üretim/hizmet için takımlar kurmak, takımları oluşturan personelde takım bilincini geliştirmek ve olası problemleri takımlar eliyle çözmek” yaklaşımı vurgulanmış ve yapılan iki etkinlikle katılımcıların takım oluşumu ve işletilmesindeki davranışları gözlemlenmiştir.

Satış Personeline yönelik olarak 2 ve 3 Kasım 2016 tarihlerinde Müşteri İlişkileri ve Müşteri Memnuniyeti Eğitimi iki ayrı gruba toplam altı saat verilmiştir.

Üretim Personeli için 2 ve 3 Kasım 2016 tarihlerinde tek grup halinde iki ayrı günde üçer saat olmak üzere toplam altı saat “İş Hayatında Profesyonellik ve İş Ahlakı Eğitimi” verilmiştir.

Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilmiştir.

Eğitimlerde interaktif yöntem ve tekniklerden soru-cevap, tartışma, rol canlandırma ve sunumlar kullanılarak etkileşimli bir öğrenme-öğretme ortamı oluşturulmuştur. Eğitimcinin (Dr. M. Naci ÇUHACI) sektörel deneyimi sebebiyle örneklemeler şirkete özgü olmuş ve ilgi çekmesi nedeniyle de iş yaşamından da anektodlar sunulmuştur.

Sayın Genel Müdürün isteği ve katılımcılar tarafından ilgi çekmesi sebebiyle de o anda eğitimde olan yöneticilere ve diğer idari personele Duygusal Zeka Testi ile Çalışma Davranışlarına Yönelik Kişilik Testi uygulanmıştır.

Şirket Anayasası (Kurumsal Kimlik El Kitabı), Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği ve Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hazırlanmıştır.

İş Analizlerine dayalı İş tanımları yazılmış; işlevsel ve yalın bir organizasyon şeması oluşturulmuştur.