Çevik Şirket

Email

bilgi@ceviksirket.com

Telefon

0 532 446 76 15

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 08:30 - 18:00

Çameli Belediyesi “Herşey Bizimle Başlıyor” Eğitim Projesi

Bu eğitim projesi, T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir.

1. Eğitim Hakkında Genel Bilgi
Çameli Belediyesi Kurumuna “Herşey Bizimle Başlıyor” konusunda eğitim faaliyeti, kurumun istek ve beklentisine uygun olarak 16 Nisan 2017 tarihinde öğleye kadar Belediyede “gölge müşteri” çalışması ve öğleden sonra da esnaflar ve kahvelerde bulunan insanlarla ve Kaymakam ile sohbet şeklinde gerçekleştirilmiştir. (kamera çekimi Sayın Başkan tarafından istenmemiştir). Elde edilen bulgular ışığında ve Sayın Başkan ile istişare edilerek eğitim içeriği buna göre tasarlanmıştır. Bu ilk günkü, faaliyet planlandığı gibi toplam 12 saat sürmüştür. Geri kalan 24 saatlik süre (17-18-19-20 Nisan 2018) Dr. M. Naci Çuhacı eğitmenliğinde (20 Nisan günü için talep edilen ve onaylanan eğitmen değişikliğine gidilmemiştir) sabah 09.00-19.30 arası günde bazen 3 grup bazen 2 grup, ancak ara boşluklarda talep edilmesi üzerine “kişisel koçluk” şeklinde yoğun bir şekilde uygulanmıştır.

2. Eğitimin Amacı
Çameli Belediyesi, hizmet kalitesini iyileştirerek yüzde yüz vatandaş memnuniyeti sağlamak amacıyla “halkın sesine kulak vererek” süreçlerini gözden geçirmek-iyileştirmek ve bu bağlamda personel yetkinliğini artırmak istemektedir. İşte bu eğitim aşağıda gösterilen içerik kapsamında bu amaca yönelik olarak tasarlanmıştır.

3. Eğitim Programı
Yöneticiler ve diğer tüm personele yönelik olarak uygulanan eğitim
16 Nisan 2018: Belediyede Gölge Müşteri Çalışması ve Halk ile Röportaj
17 Nisan 2018: Kurumsal Değerler ve Kurum Kültürü (Bu süreçte Yöneticiler ve diğer tüm personelden oluşan 11 ayrı ekip çalışması sonucu Davranış Sözleşmesi yazılmış ve imza altına alınmıştır.)
18 Nisan 2018: Etkili İletişim ve Halkla İlişkiler (“Halk Neye susamıştır” ortak akıl Çalışması sonucu kök sorun analizi)
19 Nisan 2018: Kişisel Koçluk Uygulamaları; Protokol ve Nezaket Kuralları
20 Nisan 2018: Kişisel Koçluk Uygulamaları
Yönetim ve Liderlik Eğitimi (Yöneticilere yönelik)

4.Katılımcı Sayısı
Çameli’nde çok yoğun alt yapı çalışmaları ile turizme yönelik projeler devam ettiğinden İş yükü durumuna katılımlar sağlanmıştır. Öğleden evvel sabah oturumuna 30-35 kişi.
Saat 14.00-17.00 arası 3-4 kişi ile “kişisel koçluk”; saat 17.00-19.15 arası ise daha çok şirket ve taşeron işçilerinin katıldığı bir program olup takriben 30-35 kişi.

5.Dağıtılan Ders Notları ve Yardımcı Kaynaklar
Davranış Sözleşmesi
Etkili İletişim ve Halkla İlişkiler
(“Halk Neye susamıştır” ortak akıl Çalışması sonucu kök sorun analiz raporu)
Protokol ve Nezaket Kuralları
Yönetim ve Liderlik konularında eğitim sunumları ve kağıt çıktılar

6.Eğitim Süresince Yöneltilen Sorular
Protokol ve Nezaket Kuralları uygulamaları, ast-üst ilişkileri ile halk ile olan diyalog üzerine sorular dile getirilmiştir

7.Eğitimle İlgili Genel Değerlendirme:
Çameli Belediyesi Başkanı Sayın Cengiz Arslan olmak üzere, Başkan Yardımcısı Atila Aydın, Proje Koordinatörleri ve yöneticiler eğitime büyük ilgi göstermişler ve sürekli sürecin içinde bulunmuşlardır. Belediye yönetici ve personeli oldukça genç olup, başta iletişimi halkla ilişkiler, protokol ve nezaket kuralları ile yönetim becerileri alanlarında oldukça yetersizlerdir. Bu eğitim ile bu açık kapatılmaya çalışılsa da çok yeterli olduğu ileri sürülemez. Nitekim, katılımcılar ve yetkililer bunun farkında olup; bundan sonraki süreçte Beden Dili, Problem Çözme Teknikleri, Sonuç Odaklı Zaman Yönetimi, Toplantı Yönetimi, Hedeflerle Yönetim, Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi ve Süreç iyileştirme eğitimleri alınmalıdır. Ayrıca, kurumsal yapının güçlendirilmesi için aşağıda açıklamış olduğum danışmanlık faaliyeti yerine getirilmelidir;

Belediye bünyesinde yer alan tüm birimlerin mevcut organizasyon yapılarının onları amaçlarına en etkin ve en verimli şekilde götürmeye uygun olup olmadığını organizasyon analizi yöntemi ile araştırmak, gerekirse yeni bir organizasyon yapısı oluşturmak.

İkincisi, yapılan organizasyon analizi sonucu aynen benimsenen, yani mevcut organizasyon yapısında yer alan, ya da yeniden oluşturulan organizasyon yapısında yer alan tüm pozisyonların görev tanımlarını yapmak ve her bir göreve atanacak kişide öğrenim, mesleki eğitim, yabancı dil bilgisi ve hizmet süresi (deneyim) dahil tüm nitelikleri belirlemek, diğer bir anlatımla, görevin gereği gibi yerine getirilebilmesi için her bir göreve atanacak kişide bulunması gereken asgari nitelikleri saptamak.

Çalışmanın üçüncü kısmını ise, mevcut ya da oluşturulan yani organizasyon şemasında yer alan tüm birimlerin amaçları doğrultusunda yapmaları gereken işlerin iş yüküne göre orada istihdam edilmesi gereken personel sayısını nitelikleri itibariyle belirlemek yani norm kadrolarını saptamak oluşturulmalıdır.

Sonuç olarak eğitim amaca uygun, coşkulu ve interaktif bir şekilde çok başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Bu başarıdan dolayı Belediye Başkanı Sayın Arslan tarafından Eğitimci Dr. M. Naci Çuhacı’ya teşekkür belgesi verilmiştir.