Çevik Şirket

Email

bilgi@ceviksirket.com

Telefon

0 532 446 76 15

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 08:30 - 18:00

KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi ve Markalaşmaya Geçiş Eğitimi

Bu eğitim, T. C. Güney Ege kalkınma Ajansı Teknik Destek programınca kapsamında desteklenmiştir.

1.Eğitim Hakkında Genel Bilgi
Aydın Sanayi Odası tarafından hazırlanan “Kobi’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi Ve Markalaşmaya Geçiş Eğitimi” teknik şartnameye uygun olarak, ancak katılımcıların istek ve beklentileri doğrultusunda verilmiştir.

Nitekim, 21 ve 22 Ağustos günleri öğle arasında ve eğitim sonrası Yörem Tarım A.Ş., Karaoğlu A.Ş. ile İzelmak A.Ş. firmalarına çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

2. Eğitimin Amacı
Aile Şirketleri dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın bir şirket türüdür. Dünyada ülkeden ülkeye yüzde 65-80 arasında değişim gösteren aile şirketi oranının ülkemizde aşağı yukarı %95 olduğunu görüyoruz. İkinci kuşaklara kalan oran dünya verilerinde olduğu gibi %30. Bu veriler değerlendirildiğinde aile büyüğünün (ustanın/patronun) yıllardır onların deyimiyle “tırmalayarak” çok büyük emek ve özveriyle birkaç çırağıyla küçük sanayi sitelerinde kurdukları atölyelerinin, şimdilerde özel ya da organize sanayi bölgelerinde onlarca/yüzlerce istihdam yaratmanın haklı gururunu yaşarken geleceklerinin ciddi oranda risk altında olduğunu görüyorlar ve bu maksatla kurumsallaşarak güçlenmek istiyorlar.

Bu eğitim ile tipik bir aile şirketi sahipleri ile kurumsallaşmasını tamamlayamamış şirketlerin yöneticilerine şirketin üretkenliği, verimliliği, kârlılığı, üretim/hizmet ve ilişki kalitesi, çalışanlarının nitelikleri ve motivasyonu, çatışma ve sürtüşmelerin yönetilmesi, müşteri ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, gelişim ve eğitim etkinlikleri gibi temel konular üzerinde temel beceriler kazandırılmak amaçlanmaktadır.

3. Eğitim Programı
Teknik şartnamede belirtilen içerik ve süreye uygun olarak eğitim süreci yönetilmiştir.
• Aile Şirketi Kavramı-Aile Şirketlerinin Temel Özellikleri
• Aile Şirketlerinin Kuruluşu ve Gelişimi-Aile Şirketlerinin Temel Karakteristikleri,
• Aile Şirketleri İçin Yeni Açılımlar
• Aile Şirketlerinde Yönetim Sorunları-Aile Şirketlerinin Yok Olma Nedenleri
• Kurumsallaşma Problemleri
• Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Düzeyi
• Aile Şirketlerinde Yönetim Şekillerinin Organizasyona Etkileri
• Aile Şirketlerinin Yönetim Şekilleri
• Aile Şirketlerinin Yapısal Özellikleri
• Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Sürecindeki Temel Adımlar
• Aile Şirketlerinin Anayasası
• Aile Şirketleri İçin Büyüme ve Rekabet Stratejileri
• Kurumsallaşma Nedir? Ne Değildir?
• Kurumsallaşma Sürecindeki Değişimler

4. Katılımcı Sayısı
Günlük değişmekle birlikte 7-8 kişi. Üçü kadın işletme sahibi ya da yönetici

5. Dağıtılan Ders Notları ve Yardımcı Kaynaklar
Eğitim sunumları, örnek dokümanlar

6. Eğitim Süresince Yöneltilen Sorular
• Kurumsallaşma sürecine bazı aile bireyleri direnç göstermektedir. Bunu nasıl çözeceğiz?
• Aile bireyleri arasında oluşan güç kavgası ile nasıl baş edeceğiz?
• Aile bireyleri ile profesyonel yöneticiler arasında iletişim nasıl olmalı?

7. Eğitimle İlgili Genel Değerlendirme:
Projeye Genel Sekreter ve Hüsnü Can YAMAN ilgi göstermiştir. Ancak, bayram sonrası ve tatil gibi etkenlerden olsa gerek katılım istendik düzeyde olmamıştır.

Çok faydalı ve istendik olan bu eğitim sonrası Karaoğlu Ziraat Aletleri A.Ş. (Söke), kurumsallaşma ve süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında benden danışmanlık hizmeti almaya başlamıştır. Benzer bir süreç için Yöre Besin Maddeleri (Yöre Yem) A.Ş. ile görüşmeler sürmektedir.

Benzer eğitimlere çok ihtiyaç bulunmaktadır.