Çevik Şirket

Email

bilgi@ceviksirket.com

Telefon

0 532 446 76 15

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 08:30 - 18:00

Dayanıklıyım… Dayanıklısın… Dayanıklıyız

Birey, aile, takım, kurum, meslek, sektör ve toplum olarak, her türlü “kriz tablosu”na; her zaman, her anlamda ve her bağlamda, dayanıklı olabilmeliyiz. “Psikolojik Sermaye, “Psiko-Sosyal Güç”, “Bireysel Kültür”, “Liderlik”, “Proaktif Davranış”, “Stratejik Duruş”, “Operasyonel Yaklaşım”, “Kanıt’a Dayalı Karar Verme”, “Dinamik Hedefleme”, “Esnek Yapı(lanma)”, “Çevik Süreç Akışları”, “Mal / Hizmet Değer Zinciri Yönetimi”, “Sürdürülebilir İlişkiler”, “Finansal Durum”, “Kurum Kültürü”, “Yenilenebilme Kapasitesi” ve “Sürekli Öğrenme” eksenlerinde; dayanıklı olabilmeliyiz, dayanıklı kalabilmeliyiz… Yineliyorum: Birey, aile, takım, kurum, meslek, sektör ve toplum olarak!.. Neyin Nesidir, Şu “Dayanıklılık”?.. En kısa tanımıyla; dayanıklılık, “VUCA’ya dayanıklı olmak” demektir. “VUCA”, krizlerin karakteristik özellikleri olan şu “durum”lara işaret etmektedir (bu “durum”ların baş harflerinden oluşmaktadır): Volatility (Değişkenlik) Uncertainty (Belirsizlik) Complexity (Karmaşıklık) Ambiguity (Muğlaklık) Bu eksenlerde, “Dayanıklılık Bileşenleri” şöyle özetlenebilir: – “Normal’e dönme” kapasitesi – “Zorlayıcı koşullar” ile baş edebilme – Risklere “karşı durabilme” gücü – Kriz’e karşı “bireysel – örgütsel bağışıklık” – Krizde “çözülmeme – çökmeme” özelliği – “Bütünlüğü’nü sürdürebilme” yetkinliği – “Kendini onarabilme” konusunda yeterlilik – “Değişebilme, dönüşebilme ve kendini yenileyebilme” yeteneği “Dayanıklılık Bileşenleri”; birey, aile, takım, kurum, meslek, sektör ve toplum ölçeklerinin hepsi için geçerlidir… “Bireysel Dayanıklılık” Üzerine . Pozitif Psikolojik Sermaye Özetle; 1) olumlu / yapıcı düşünmek; 2) duyguları ve düşünceleri, negatif (olumsuz / yıkıcı) inanışlardan – kabullenmelerden arındırmak. . Bireysel Stres Yönetimi “Stres dozu”nu, performansı zirveye taşıyacak biçimde ayarlamak. Bu amaçla yararlanılacak yöntemler arasında; 1) “gevşeme teknikleri” ve 2) “solunum egzersizleri” yer almaktadır. “Kurumsal Dayanıklılık” Deyince… “Kurumsal Dayanıklılık”; şu biçimde tanımlanabilir: Olağanüstü durumlarda (örneğin, kriz ortamında); işletme yapı(lanma)sı’nde ve karar – iş – ilişki süreçleri’nde kesinti yaşanmaması duruşudur. Olağanüstü durumlarda ve sonrasında, “misyonu’nu (varlık gerekçesi’ni)” sürdürebilme durumudur. Kurumsal dayanıklılık için; durumsal farkındalık düzeyinin yükseltilmesi, kurumsal altyapı’nın çok yönlü güçlendirilmesi, “kırılganlıklar”ın yönetilmesi ve yeni koşullara uyum sağlayabilmek açısından değişmek-dönüşmek gereklidir. . İş Sürekliliği Kurumsal dayanıklılık açısından belirleyici olan iş sürekliliği’nin tanımı şudur: “İşleri kesintiye uğratan bir olay sonrasında; işletmenin mal / hizmet üretme yetkinliğinin önceden tanımlanmış düzeyde devam edebilmesi için, proaktif ve reaktif planlama yapılması ve eyleme geçilmesi”. İş sürekliliği ile ilgili olarak, bir uluslar arası standart da bulunmaktadır: “ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi”. İş sürekliliğinin sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi için; “İş Etki Analizi” yapılmalı, uygulanabilir stratejiler geliştirilmeli, eylem planlaması ayrıntılandırılmalı, yapı(lanma) ve işleyiş (süreç akışları) ile ilgili rol dağılımı belirlenmiş ve iş sürekliliği kalite göstergeleri tanımlanmış olmalıdır. Hepimize; birey, aile, takım, kurum, meslek, sektör ve toplum olarak; “dayanıklı günler” diliyorum… Prof. Dr. İsmail ÜSTEL iletişim için: ismail@ceviksirket.com