Çevik Şirket

Email

bilgi@ceviksirket.com

Telefon

0 532 446 76 15

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 08:30 - 18:00

Örgütsel Çeviklik

Örgütsel Çeviklik, şu demektir: Hız, dinamizm, esneklik, fırsatları ve riskleri gecikmeden yönetme, rakiplerin inovasyon (yenilikçilik) hamlelerine derhal cevap verme, değişime-dönüşüme ayak uydurabilme, dış çevre değişkenlerine uyum sağlayabilme, krizlere dayanıklılık. Örgütsek Çeviklik Yönetimi; stratejik ve operasyonel çeviklik için gerekli olan a) yapı(lanma)nın ve b) işleyişin sağlanmasına ve sürdürülmesine ilişkin bireysel ve kurumsal yönetim bilgisi ve becerisidir. Örgütsel Çeviklik yaklaşımının eksenleri (bileşenleri), şunlardır: 1) Farkındalık (Farkına Varma) Çevikliği Fırsatların ve risklerin gecikmeden farkına varabilmek 2) Karar Çevikliği “Belirsizlik” koşullarında dahi, zaman kaybetmeden karar verebilmek 3) Eyleme Geçme Çevikliği “Hedef – kaynak – süreç örtüşmesi”ni zaman yitirmeden akort edebilmek Çevik Örgütler’in karakteristik özellikleri şunlardır: • Belirsizliği yönetebilen lider-yöneticiler • “Dayanıklılık yönetimi” eksenli yaklaşımlar • Matris yapılanma ve çapraz (birimler arası) takımlar • “Yalın yönetim” enstrümanları • “İnovasyon (yenilikçilik) okuryazarlığı” tabanlı uygulamalar • İçsel motivasyonu yüksek, pozitif psikolojik sermayeli, çözüm esaslı ve sonuç odaklı insan kaynakları • “Akışkan” rol ve görev tanımlamaları • Birey ve birim düzeyinde, “hiyerarşi – özerklik dengesi” • İnisiyatif kullanmaya olanak tanıyan üst – ast ilişkileri • Çeviklik için gerekli psiko-sosyal altyapıyı güçlendiren “kurum kültür iklimi” Çevik Örgütler; her an tetikte ve tepki vermeye hazır olan sistemlerdir. “Bekle gör” değil, “Yarını şimdiden ör!” yaklaşımlı örgütlerdir. “Yerinde sayan” değil, “süreli gelişime ve mükemmelliğe kayan” yapılardır. Kendini yineleyen değil, kendini sürekli ve sürdürülebilir biçimde yenileyen canlı organizmalardır. Prof. Dr. İsmail ÜSTEL iletişim için: ismail@ceviksirket.com