Çevik Şirket

Email

bilgi@ceviksirket.com

Telefon

0 532 446 76 15

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 08:30 - 18:00

Proje Döngüsü Eğitimi (İKA TD Projesi)

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) 2016 yılı Teknik Destek Programı’nda desteklenen; Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Argestar Danışmanlık Ltd.Şti. uzmanlarından Sayın Osman KARADAĞ tarafından verilen “Proje Döngüsü” Eğitimlerimiz başarıyla devam ediyor.

Gölbaşı ilçesinde görevli kamu personelinin katıldığı eğitim iki ayrı grup halinde ve her grup 5 Gün/30 saat olmak üzere toplam 10 gün/60 saat sürmektedir.

Proje Döngüsü Eğitimi

Yetkili makamca ya da katılımcılarca seçilecek iki ayrı projenin adım adım yazılması uygulaması:

Katılımcılar dört gruba ayrılarak uygulamalı Mantıksal Çerçeve Dokümanı, Faaliyet Planı ve Bütçe Tablosu hazırlanacak, Hibe Başvuru Formu Doldurulacak. Grupların tümüne aşamalı olarak önce teorik bilgi verilecek, sonra bu bilgi seçilmiş olan projelerin adım adım yazımı gerçekleştirilecektir. Grubun dörde ayrılması rekabeti artıracağı için katılımcıların uygulamalı eğitimden sağlayacağı yarar da artırılmış olacaktır. En başarılı projeyi yazan katılımcı grup üyelerine Şirketimiz yayını olan Proje Portföy Yönetimi kitabı hediye edilecektir.

Beş gün süreli uygulamalı eğitimin genel planı aşağıda olduğu gibidir:

1.Gün

Giriş ve Temel Tanımlar

Proje Döngü Yönetimi

Sorun Analizi

2.Gün

Hedef Analizi

Strateji Analizi

Genel Hedefler

3.Gün

Faaliyet ve Zaman Planlaması

Mantıksal Çerçeve Matrisi

Risk Analizi ve Varsayımlar

4.Gün

Başarı Göstergeleri

Kaynak Planlaması

İzleme ve Değerlendirme

Raporlama

Bütçeleme

5.Gün

Proje Yönetimi Organizasyon

Tedarik Yöntemleri

Örnek Proje Yazılması